петък, 29 май 2009 г.

В пратките с Neritina gagates (Lamarck, 1822) от югоизточна Азия понякога попадат и черни охлюви, които някои колеги смятат за съвсем друг вид, макар да не могат да го определят.
Колкото и да е странно на пръв поглед, охлювите са от един вид. Черната популация обаче е характерна за Мозамбик и няма сведения да се среща във Филипините и Малайзия, където е разпространена ивичестата популация. Явно черните неретини са вторичен внос и само се препродават през югоизточна Азия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар