неделя, 22 август 2010 г.

За палеонтологията (и един приятел, който не разбира от дума)...

   Та ето как мога да обесня що е то палеонтология "в картинки". Представете си, че имате четирите тома на "Война и мир" на Толстой, но всеки от томовете е на различен език. Имате възможност да четете само по една-две страници на година и то на случаен принцип, което не изключва повторенията на вече прочетени страници. Ще са ви нужни поне няколко години, за да започнете да схващате за какво въобще иде реч без дори да навлизате в детайли. След още няколко евентуално ще започнете да добивате някаква представа за общата картина. Поради многото липсваща информация ще е необходима голяма доза фантазия, много разсъждения на базата на прочетеното, сериозна изследователска работа и понякога напасване на детайли, за да се оформи цялостния план. Но няма гаранции, че представата ви въобще ще е близка до точната. В силата на многото липсваща информация, на това че някои страници са прочетени по няколко пъти, че преводите понякога са несъвпадащи, че различните тълкователи са дали различни обяснения на базата на вече прочетеното и т. н. твърде е възможно (а имайки предвид човешката същност, бих казал задължително) много тълкователи да започнат на висок глас да настояват, че това не е "Война и мир", а "Междузвезни войни"- изгубеният сценарий на Лукас. Но, ако човек е достатъчно разумен, настойчив в търсенията и последователен в тълкованията, уважаващ и умеещ да намира рационалното зърно в чуждата работа и най-вече не разчита на цитати от втора, трета и н-та ръка на чели и нечели и преразказващи четеното и тълкуваното от фантазьори и хора с болни амбиции... в такива случаи човек ще е способен да се потопи в една ненадмината атмосфера, да разкрие за себе си един неподозиран свят и да притихне почтително пред силата на Сътворението, силата на Толстой!
  Та такива работи с палеонтологията...

Няма коментари:

Публикуване на коментар